Fesitess Illes Balears
Presentación
Estatutos
Afiliación
Afiliados
Asesoría
Convocatorias
FESITESS
Legislación
Recortes de prensa
Secciones sindicales
Noticias
Ultima hora
Enlaces
Localización
Contactar
Intranet

  


El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Salut i Consum, el Decret llei de mesures urgents per a la construcció d’un nou hospital a Eivissa. L’acord es traslladarà ara al Parlament de les Illes Balears per tal que la cambra autonòmica convalidi aquesta normativa.

El Decret llei implica ampliar el sistema general d'equipament sanitari supramunicipal en Eivissa per a la construcció del nou Hospital Can Misses, mitjançant la incorporació dels terrenys confrontants als de l’actual hospital, la totalitat dels quals resten automàticament classificats com a sòl urbà i qualificats com a sistema general, equipament sanitari. Aquests terrenys estan situats entre l’Avinguda de la Pau i el carrer Corona.

Així mateix, es declara com a inversió d'interès autonòmic el projecte de construcció del nou hospital, així com la utilitat pública i la urgent ocupació a favor del Servei de Salut de les Illes Balears dels terrenys mencionats. D’aquesta manera, l'execució del projecte no dependrà del desenvolupament territorial o urbanístic previ, ni dels corresponents instruments de gestió.

Per a la immediata execució de les obres de construcció de l'hospital, només resulta escaient l’aprovació del projecte per part del Servei de Salut de les Illes Balears, amb l’informe previ de l’Ajuntament d’Eivissa, a més de la convalidació del Decret llei per part del Parlament. Per la seva banda, el consistori de Vila haurà d’incorporar a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana la modificació efectuada pel Decret llei, sense que aquest tràmit incideixi en la seva immediata efectivitat.
El Govern també ha tingut en compte a l’hora d’aprovar aquesta normativa que la situació de brusca desacceleració econòmica, sobretot en sectors com el de la construcció, fan necessària la urgent actuació de l’Administració per impulsar l’obra pública i així aconseguir una ràpida sortida de la crisi econòmica actual.

Formación continuada cursos activos :Rliras asesores :Centro Nutrición :Efstudio7 :Copyrigth © fesitessillesbalears.org 2008.  Disseny NWC